Συχές Ερωτήσεις

Πως μπορώ να βρω ένα προϊόν;

Κάνοντας χρήση του μενού πλοήγησης στ' αριστερά της ιστοσελίδας, ή ψάχνοντας με τη βοήθεια της εύρεσης στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα προϊόν με τον κωδικό, τον τίτλο, την περιγραφή, την τιμή κα.


Ποιά προσωπικά μου στοιχεία αποθηκεύετε στη βάση σας;
Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο σύστημα.