ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

1105

Πορσελάνη χυτή σε υγρή μορφή, έτοιμη προς χρήση, διάφανη λευκή υψηλής θερμοκρασίας. Ψήνεται Μπισκουΐ 960οC και γυαλί από 1200 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.

1149-2

Πορσελάνη χυτή, διάφανη λευκή υψηλής θερμοκρασίας. Ψήνεται μπισκουϊ 950-960 και γυαλί 1200 έως 1300οC. Συσκευασία 25kg.

ANETO

Λευκή Πορσελάνη, πλαστική, διαφανής, κατάλληλη για τροχό και εφαρμογές με το χέρι, ψήνεται μπισκουϊ 950-960 και γυαλί 1200 - 1270oC. Συσκευασία 5kg.