ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

UF-400 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ VICENTINI

Πολυμηχανή για κατασκευή διαφόρων αντικειμένων. Δείτε το προσπέκτους για πεταιτέρω πληροφορίες.

ZYMΩΤΗΡΙΟ VICENTINI

Ζυμωτήριο vicentini, μικρό, Φ8cm, λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ZYMΩΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ

Ζυμωτήριο απλό, Φ13cm, λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.